Mit nevezünk háztartási méretű kiserőműnek?

A háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fogalmával könnyedén összetalálkozhatunk, ha a különböző megújuló energiákat hasznosító otthonunkban kiépíthető rendszerekről olvasunk, vagy a rendszer tervezése/engedélyeztetése/kivitelezése van napirenden. Emiatt bár a fogalom ismerősen csenghet a mögötte rejlő tartalommal nincs mindenki tisztában. Ezt a hiányt pótlandó, az alábbiakban a háztartási kiserőművek fogalmát, típusait járjuk körbe, mindenki számára érthető formában, lehetőleg mellőzve a jogi fogalmakat, melyek a témát jellemzik.

Háztartási méretű kiserőmű fogalma

A jelenlegi szabályozás értelmében háztartási méretű kiserőműnek minősül az a villamos energiát termelő berendezés, amely kisfeszültségű hálózatra (otthoni hálózatra) csatlakozik, valamint annak csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50kVA-t (~50 kWp maximális villamos energia termelő teljesítmény).

Pontokba szedve az alábbiak szerint jellemezhető egy háztartási méretű kiserőmű:

  • csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t,
  • közcélú kisfeszültségű hálózathoz, illetve kisfeszültségű magán- vagy összekötő vezeték hálózatra csatlakozik,
  • névleges teljesítőképessége nem haladja meg a felhasználó rendelkezésre álló csatlakozási teljesítményének mértékét.

Vagyis minden napelemes rendszer, mely az említett teljesítmény alatt van, háztartási kiserőműnek nevezhető. Azonban a napelemes rendszereken kívül más típusú háztartási erőmű rendszerek is léteznek, amelyekkel ritkábban találkozhatunk.

A háztartási kiserőművek típusait az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:

  • Napelemes rendszer
  • Szélturbinás rendszer
  • Vízturbinás rendszer
  • Motorhajtású termelő berendezés (pl. robbanómotoros aggregátor)

Az utóbbi három típussal ritkábban találkozhatunk Magyarországon, a napelemes rendszerek a legismertebbek a lakosság körében is.

A háztartási kiserőművek fogalma tehát valójában semmi újdonságot nem tartogat számunkra. Összességében nem más, mint egy gyűjtőfogalom, melybe beletartoznak a napelemes rendszerek, de a szél- és vízerőművek is, amelyek szintén létesíthetőek a háztartásokban is, bár jóval ritkábbak.

via mnnsz.hu